Home / MAGAZINE / Year 3 Issue 1

Year 3 Issue 1

คู่ซี้พี่น้อง เมฆ-จิรกิตติ์ & มุก-วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์

เผลอแป๊ปเดียวปีใหม่อีกแล้วนะครับน้องๆ ได้สร้าง New Year’s Resolutions ตามที่เราคุยเมื่อเล่มที่แล้วรึเปล่า ฉบับนี้เรามีคอลัมน์ใหม่ Pocket Money ที่จะมาสอนน้อง ๆ ให้รู้จักการเก็บออมและต่อยอดเงินที่ตัวเองได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ นี่อาจจะเป็น 1 ใน New Year’s Resolutions ก็ได้นะครับ ในการพยายามเก็บสะสมเงินเพื่อจะได้ซื้อของอะไรบางอย่าง หรือลงทุนอะไรบางอย่างในระยะยาว หรืออย่างน้อยก็เป็นการใช้เงินที่ฉลาดมากขึ้น…
READ IT NOW!!

About admin