Home / Where to find JUZZ

Where to find JUZZ

โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

พระหฤทัยดอนเมือง
ประเทืองทิพย์วิทยา
ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ดอนเมืองจาตุรจินดา
ฤทธิยะวรรณาลัย
ฤทธิยะวรรณาลัย2
ราชวินิตบางเขน
สามเสนวิทยาลัย
ปทุมวิไล
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สายปัญญา รังสิต
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
วัดนวลนรดิศ
ชิโนรสวิทยาลัย
มัธยมวัดดุสิตาราม
สตรีวัดระฆัง
โพธิสารพิทยากร
ทวีธาภิเศก
มัธยมวัดหนองแขม
ศึกษานารี
เทพศิรินทร์
สายปัญญา
กรพิทักษ์ศึกษา
ซางตาครู้สคอนแวนท์
ทิวไผ่งาม
เขมะสิริอนุสสรณ์
ทวีธาภิเศก 2
บางปะกอกวิทยาคม
วัดราชโอรส
มัธยมวัดสิงห์
บางมดวิทยา
วัดพุทธบูชา
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
สตรีสมุทรปราการ
วัดทรงธรรม
วิสุทธิกษัตรี
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ
ราชวินิตบางแก้ว
บางพลีราษฎร์บำรุง
สวนกุหลาบธนบุรี
ราชินีบน
โยธินบูรณะ
ราชนันทาจารย์ (สามเสนวิทยาลัย 2)
ศรีอยุธยา
เบญจมราชาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สตรีนนทบุรี
เบญจมราชานุสรณ์
สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
ชลประทานวิทยา
อัมพรไพศาล
พระแม่สกลสงเคราะห์
โพธฺนิมิตวิทยาคม
วัดเขมาภิรตาราม
ไทรน้อย
สุรศักดิ์มนตรี
แม่พระฟาติมา
พระหฤทัยคอนแวนต์
สิริรัตนาธร
ลาซาล
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อัสสัมชัญ
อัสสัมชัญคอนแวนต์
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สตรีวิทยา 2
วัฒนาวิทยาลัย
วัดสุทธิวราราม
สตรีศรีสุริโยทัย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี (1)
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (3)
อุดมศึกษา
หอวัง
สารวิทยา
บางกะปิ
เทพลีลา
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี (2)
เบญจมินทร์
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ศรีพฤฒา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนในต่างจังหวัด

[ นครราชสีมา ]

สุรธรรมพิทักษ์
ราชสีมาวิทยาลัย
สุรนารีวิทยา
บุญวัฒนา
มารีย์วิทยา
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

[ เชียงใหม่ ]

นวมินทราชูทิศพายัพ
พระหฤทัย เชียงใหม่
ดาราวิทยาลัย

[ นครสวรรค์ ]

เซนต์โยเซฟ  นครสวรรค์
สตรีนครสวรรค์
นวมินราชูทิศ  มัชฌิม
นครสวรรค์

[ เพชรบูรณ์ ]

วิทยานุกูลนารี
เพชรพิทยาคม

[ ขอนแก่น ]

นครขอนแก่น
ขามแก่นนคร
กัลยาณวัตร
แก่นนครวิทยาลัย

[ ลพบุรี ]

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พิบูลวิทยาลัย

[ สิงห์บุรี ]

สิงห์บุรี

[ กำแพงเพชร ]

กำแพงเพชรพิทยาคม

[ อยุธยา ]

จอมสุรางค์อุปถัมภ์
อยุธยานุสรณ์
อยุธยาวิทยาลัย

[ เพชรบุรี ]

เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
พรหมานุสร จังหวัดเพชรบุรี

[ สมุทรสาคร ]

สมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรสาครบูรณะ

[ สมุทรสงคราม ]

ศรัทธาสมุทร

[ จันทบุรี ]

เบญจมราชูทิศ
ศรียานุสรณ์

[ ระยอง ]

วัดป่าประดู่
ระยองวิทยาคม

[ สระแก้ว ]

อรัญประเทศ

[ ราชบุรี ]

นารีวิทยา
เบญจมราชูทิศ

[ กาญจนบุรี ]

วิสุทธรังษี

[ นครปฐม ]

ราชินีบูรณะ
พระปฐมวิทยาลัย
สิรินธรราชวิทยาลัย

[ สงขลา ]

แสงทองวิทยา
หาดใหญ่วิทยาลัย
วรนารีเฉลิม
มหาวชิราวุธ
นวมินทราชูทิศ
ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

[ พิษณุโลก ]

เตรียมอุดมภาคเหนือ
จ่านกร้อง
พิษณุโลกพิทยาคม

[ อุบลราชธานี ]

พิบูลมังสาหาร
เบ็ญจะมะมหาราช
นารีนุกูล
เดชอุดม
มัธยมตระการพืชผล

[ สุพรรณบุรี ]

กรรณสูตศึกษาลัย
สงวนหญิง
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
อู่ทอง

[ อุทัยธานี ]

อุทัยวิทยาคม

[ ชัยนาท ]

ชัยนาทพิทนาคม

[ อุดรธานี ]

อุดรพัฒนาการ
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
อุดรพิทยานุกูล
สตรีราชินูทิศ
ดอนบอสโกวิทยา  อุดรธานี

[ ปราจีนบุรี ]

มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ

[ อ่างทอง ]

สตรีอ่างทอง

[ นครนายก ]

นวมราชานุสรณ์

[ ชลบุรี ]

ชลกันยานุกูล
ชลบุรี “สุขบท”
มารีวิทย์พัทยา
มารีวิทย์สัตหีบ
มารีวิทย์บ่อวิน

[ ฉะเชิงเทรา ]

ดัดดรุณี
เบญจมราชรังสฤษฏิ์

[ สกลนคร ]

สกลราชวิทยานุกูล
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกลนครพัฒนศึกษา
เซนต์โยเซฟท่าแร่

[ สุรินทร์ ]

สุรวิทยาคาร
สิรินธร

[ ตาก ]

ตากพิทยาคม
สรรพวิทยาคม

[ สุโขทัย ]

สุโขทัยวิทยาคม
เมืองเชลียง

สถานีรถไฟฟ้า

( แจกก่อนวันที่ 5 ของเดือน (จันทร์,อังคาร,พุธ) อัพเดทวันที่ชัดเจนเพียงคลิก FB JUZZmag ทุกต้นเดือน )

GMM Tower
สุขุมวิท 23
BTS เพลินจิต
MRT สีลม หน้าโรงแรมดุสิตธานี
MRT สามย่าน
สถานีสยาม บริเวณ สยามซอย 7 ตรงข้ามมาบุญครอง

ห้างร้านชั้นนำ

อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
CatNip Cafe
Enconcept
English  Parks
Davance
Engfinity
ECC
Tutor  House
Inlingua
Miss  Mamon
Englicious